edirne escort bayan adana escort bayan konya escort bayan van escort bayan canakkale escort bayan hatay escort bayan kahramanmaras escort bayan antalya escort antalya escort antalya escort

โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จ.กาญจนบุรี

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายชัยวัฒน์ จันทวี

ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและโครงการ กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญ จากกลุ่มที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จ.กาญจนบุรี ได้เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดการวัสดุจากการก่อสร้างอุโมงค์ เพื่อให้การมีการจัดการวัสดุที่ถูกต้องปลอดภัย กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อีกทั้ง ให้สามารถจัดการพื้นที่หลังฝังกลบวัสดุ ให้มีสภาพคงเดิม สามารถฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ได้ในอนาคต ต่อไป

แผนงานและโครงการ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Previous reading
โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จ.กาญจนบุรี
Next reading
การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2564