edirne escort bayan adana escort bayan konya escort bayan van escort bayan canakkale escort bayan hatay escort bayan kahramanmaras escort bayan antalya escort antalya escort antalya escort

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2564

กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2564 ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้กับบุคลากรของ สทนช. ให้เข้าใจในหลักการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำเป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 โดยมีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายทศพล วงษ์วาร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และนายไวฑิต โอชวิช รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์งบประมาณ รักษาการผู้อำนวยการกองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวได้มีการถอดบทเรียนในการจัดทำแผนปฏิบัติการในปีที่ผ่านมา ระดมความคิดเห็น และสรุปแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการในปี 2566 รวมทั้ง ฝึกสอนการใช้งาน Application Thai Watet Plan ให้บุคลากรของ สทนช. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ถ่ายทอดให้ถึงระดับจังหวัด ต่อไป

โดยมีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธาน

พร้อมด้วยนายทศพล วงษ์วาร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

และนายไวฑิต โอชวิช รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์งบประมาณ รักษาการผู้อำนวยการกองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวได้มีการถอดบทเรียนในการจัดทำแผนปฏิบัติการในปีที่ผ่านมา ระดมความคิดเห็น และสรุปแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการในปี 2566 รวมทั้ง ฝึกสอนการใช้งาน Application Thai Watet Plan ให้บุคลากรของ สทนช. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ถ่ายทอดให้ถึงระดับจังหวัด ต่อไป

นายทศพล วงษ์วาร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และนายไวฑิต โอชวิช รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์งบประมาณ รักษาการผู้อำนวยการกองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวได้มีการถอดบทเรียนในการจัดทำแผนปฏิบัติการในปีที่ผ่านมา ระดมความคิดเห็น และสรุปแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการในปี 2566 รวมทั้ง ฝึกสอนการใช้งาน Application Thai Watet Plan ให้บุคลากรของ สทนช. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ถ่ายทอดให้ถึงระดับจังหวัด ต่อไป

ทั่วไป

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Previous reading
โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จ.กาญจนบุรี
Next reading
เข้าร่วมการประชุมผังน้ำครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง วันที่ 26 มีนาคม 2564