edirne escort bayan adana escort bayan konya escort bayan van escort bayan canakkale escort bayan hatay escort bayan kahramanmaras escort bayan antalya escort antalya escort antalya escort

การประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ในพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ (19 มี.ค. 64)

นายทศพล วงศ์วาร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ในพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3/2564 โดยมีผู้บริหาร และเจ้หน้าที่ สทนช. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนฯ และให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้แผนงานรายงาน ปัญหา สาเหตุ เป้าหมาย มาตรการ และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเสนอคณะทำงานต่อไป ณ ห้องประชุมท่าจีน ชั้น 8 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ทั่วไป

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Previous reading
การประชุมผังน้ำครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง วันที่ 25 มีนาคม 2564
Next reading
การประชุมหารือเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว