edirne escort bayan adana escort bayan konya escort bayan van escort bayan canakkale escort bayan hatay escort bayan kahramanmaras escort bayan antalya escort antalya escort antalya escort

การฝึกอบรมการจัดทำแผนหลักและแผนปฏบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ โครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยทะเลสาบสงขลา ในระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2563

นายชัยวัฒน์ จันทวี ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและโครงการ กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมการจัดทำแผนหลักและแผนปฏบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ


โครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยทะเลสาบสงขลา ในระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องนามนิพัทธ์ ชั้น 4 โรงแรมเอเซี่ยนหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ คณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคประชาชน ทั้งนี้ เพื่อความเข้าใจในการจัดทำแผนแม่บท แผนหลัก และแผนปฏิบัติการในระดับลุ่มน้ำ และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถมีความเข้าใจและสามารถเตรียมความพร้อมของแผนงาน

เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีความต้องการให้มีการขยายความรู้จากการฝึกอบรมดังกล่าวในพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ ต่อไป

ทั่วไป

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Previous reading
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำประจำปี
Next reading
การตรวจงานโครงการนโยบายและโครงการตามแผนงานงบกลาง เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่