edirne escort bayan adana escort bayan konya escort bayan van escort bayan canakkale escort bayan hatay escort bayan kahramanmaras escort bayan antalya escort antalya escort antalya escort

การตรวจงานโครงการนโยบายและโครงการตามแผนงานงบกลาง เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายปรีชา สุขกล่ำ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการน้ำ นายทศพลวงศ์วาร รักษาการ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ และผู้อำนวยการกองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ

นายชัยวัฒน์ จันทวี ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและโครงการ และทีมงาน

เดินทางตรวจงานโครงการนโยบายและโครงการตามแผนงานงบกลาง เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ในระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ดังนี้

ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าเมื่อมีการส่งมอบโครงการแล้ว

ควรจะมีการดูแลรักษาและติดตามเพื่อให้โครงการสามารถใช้งานได้ในระยะยาว และโครงการขนาดเล็กดังกล่าวใช้เป็นแนวทางสำหรับการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ อ.หนองปรือ อ.บ่อพลอย อ.ห้วยกระเจา อ.เลาขวัญ และอ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ได้ต่อไป

     1) โครงการแก้มลิงในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

     2) โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

     3) โครงการฝายห้วยหยวก ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียง

ทั่วไป

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Previous reading
การฝึกอบรมการจัดทำแผนหลักและแผนปฏบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ โครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยทะเลสาบสงขลา ในระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2563
Next reading
ประชุมสรุปข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนและผู้บริหารท้องถิ่น (กรอ.) 29 ตุลาคม 2563