edirne escort bayan adana escort bayan konya escort bayan van escort bayan canakkale escort bayan hatay escort bayan kahramanmaras escort bayan antalya escort antalya escort antalya escort

ประชุมสรุปข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนและผู้บริหารท้องถิ่น (กรอ.) 29 ตุลาคม 2563

นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 4

และ นายชัยวัฒน์ จันทวี ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและโครงการ และคณะทีมงาน

เข้าร่วมการประชุมสรุปข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนและผู้บริหารท้องถิ่น (กรอ.)

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ในการประชุมได้มีการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีการขอรับสนับสนุนจากรัฐบาล 6 ด้านสำคัญ ได้แก่
ด้านที่ 1 ด้านการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ด้านที่ 2 ด้านการท่องเที่ยว
ด้านที่ 3 ด้านการเกษตร
ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ด้านที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โดยมีการเสนอแผนงานด้านน้ำ โดยกรมพัฒนาที่ดินเสนอโครงการแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรในการเก็บน้ำเพื่อุปโภค-บริโภค ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อเสนอต่อ กรอ.ในการประชุมในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ต่อไป

ทั่วไป

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Previous reading
การตรวจงานโครงการนโยบายและโครงการตามแผนงานงบกลาง เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่
Next reading
รายงานผลการปรับแผน ปี63